EU-projektet PisCE

PisCE-projektet var ett hälsoprojekt som finansierades av Europeiska Unionen. Den här sidan har ingen koppling till projektet, utan försöker efter bästa förmåga sprida information om projektet och vad det handlade om.

Projektet finansierades med stöd av Europeiska Unionen och var ett projekt som handlade om egenvård i Europeiska Unionen. EU har ingen beslutskompetens i frågor om hälso- och sjukvård. Det är frågor som ligger inom ramen för respektive medlemslands kompetens. Däremot har EU flera stödjande projekt och initiativ på det socialpolitiska området.  PisCe projektet var ett sådant initiativ som syftade till att sprida information om hur medlemsländerna kunde arbeta med frågor om egenvård och egna hälsoinsatser i hemmet. Det är inte på något sätt bindande för medlemsländerna att genomföra de insatser och idéer som har utarbetats i projektet, medlemsländerna beslutar själv över hur deras hälso- och sjukvård ska bedrivas. Men det finns goda skäl för EU:s medlemsländer att ta tillvara de kunskaper och idéer som har kommit ut av projektet. Medlemsländerna har ett stort behov av att effektivisera sin hälso- och sjukvård och egenvård är ett bra sätt att göra det. Egenvård  innebär helt enkelt att patienterna kan få utföra vissa medicinska insatser själva i hemmet, istället för att utföra dessa på plats på en vårdcentral eller på ett sjukhus.