Så fungerar egenvård

Det finns inga EU-gemensamma regler som handlar om egenvård. Varje medlemsland i EU får själva bestämma hur de vill utforma sin sjukvård. Men det finns mycket gemensam kunskap och beprövad erfarenhet inom unionen som handlar om egenvård. Egenvård är vårdinsatser som patienten kan utföra själv i hemmet. Ett av de främsta syftena med egenvård är att minska sjukvårdens kostnader, genom att patienten kan utföra enklare medicinska uppgifter själv i hemmet. Det kan handla om att patienten får vissa salvor som gör att han eller hon kan behandla sår eller eksem, utan att behöva besöka en läkare eller distriktssköterska för att få hjälp med detta. Det kan också handla om att patienten kan utföra viss typ av sjukgymnastik i hemmet själv, genom att följa instruktioner från en legitimerad sjukgymnast. Ett annat syfte med egenvård är att patienter som bor långt ifrån en vårdinrättning ska slippa åka in till vårdinrättningen för mer enkla medicinska uppgifter. I slutändan handlar egenvård om att allokera sjukvårdens resurser på bästa möjliga sätt samtidigt som patienterna får så god vård som bara möjligt. I takt med att befolkningen växer och att de demografiska utmaningarna tilltar så blir det allt viktigare med en diskussion om hur sjukvården ska vara organiserad, egenvård bör vara en central lösning i det arbetet.